Kaffe

Alt text

Kaffe er den nest største råvaren etter olje, målt i verdi på verdensbasis, og over 100 millioner mennesker er involvert i kaffeproduksjon, logistikk, kjøp og salg hvert år.