Ris

Alt text

Ris er den viktigste ernæringskilden for en stor del av verdens befolkning, spesielt i Øst- og Sør-Asia, Midtøsten, Latin-Amerika og India. Etter mais og hvete, er ris den kornsorten det produseres mest av på verdensbasis.

Ris er frøet fra risplanten. Den vanligste sorten er Oryza sativa, en ettårig plante som vokser i våtmark. I Norge er basmatiris og jasminris de vanligste sortene, men det eksisterer mer enn 44 000 typer ris på verdensbasis og prisen varierer mellom de ulike ristypene

Basmati er en langkornet ris som er kjent for sin aroma og nyanserte smak. India er den største produsenten av basmatiris, etterfulgt av Pakistan.

Jasmin er også en langkornet ristype, men har en mer nøtteaktig aroma og lysere farge enn basmati. Thailand er den største produsenten av jasminris.