Sukker

Alt text

Sukker er et naturlig produkt som kan utvinnes fra de to plantene sukkerroer og sukkerrør. Ca. 30% av sukkerets verdensproduksjon utvinnes fra sukkerroer, mens resten utvinnes fra sukkerrør.

Sukkerrør er en plante som vokser på den sydlige halvkule. Levetiden til planten er ca. 7 år og den vokser hele året. Det tar ca. 18 måneder fra den plantes og til første innhøsting.

Sukkerroer er en ettårig plante som plantes om våren og høstes inn på høsten.

Ca. 70 til 75 % av sukkeret vi bruker i Norge er hvitt sukker fra sukkerroer. Kvaliteten på sukker fra sukkerroer og sukkerrør er nesten identisk, men kan variere noe avhengig av raffineriene som raffinerer sukkeret.